Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o prywatności i plikach cookie dla odwiedzających witrynę internetową i potencjalnych uczestników badania klinicznego

Podsumowanie najważniejszych kwestii

 • Celgene International II S.a.r.l. inicjuje, organizuje i finansuje „Program badawczy YELLOWSTONE”. Obejmuje on badania kliniczne dotyczące efektywności i tolerancji badanego leku przeciwko chorobie Leśniowskiego-Crohna. Trials24 GmbH, Denninger Str. 30, 81679 Monachium, Niemcy, pomaga w poszukiwaniu uczestników do badania. My, Celgene International II S.a.r.l. (zwana dalej „BMS”) i Trials24 GmbH (zwana dalej „Trials24”), jesteśmy współodpowiedzialni za witrynę internetową i kwestionariusz w świetle prawa ochrony danych.
 • Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Państwa w kwestionariuszu Trials24 pragnie ustalić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w badaniu klinicznym i czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w tym badaniu.
 • Kwestionariusz jest dobrowolny i anonimowy.
 • Jeśli kwalifikują się Państwo i są Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie badawczym, po wypełnieniu kwestionariusza mogą Państwo pozostawić swoje dane kontaktowe i poprzez to udzielić zgody na kontakt ze strony Trials24 w sprawie ewentualnego udziału w badaniu, co pozwoli na przekazanie Państwu dalszych niewiążących informacji dotyczących ewentualnego udziału w badaniu klinicznym. Ponadto zezwalają Państwo Trials24 na przekazywanie Państwa danych odpowiedniemu ośrodkowi badawczemu w przypadku, gdy spełnią Państwo kryteria udziału w badaniu klinicznym i będą Państwo nim zainteresowani.
 • Jeśli podadzą nam Państwo swoje dane kontaktowe, kwestionariusz przestanie być anonimowy.
 • Państwa zgoda na kontakt nie stanowi zgody na udział w samym badaniu klinicznym. Kwestionariusz i dalszy kontakt są dla Państwa całkowicie niewiążące.
 • W celu monitorowania  korzystania z naszej witryny internetowej Trials24 pragnie wykorzystać narzędzia analityczne pochodzące od dostawców zewnętrznych. Odbywa się to z zastosowaniem pseudonimizacji – tak, aby zewnętrzni dostawcy nie otrzymywali żadnych informacji, które bezpośrednio Państwa identyfikują. Trials24 korzysta z tych narzędzi tylko za Państwa uprzednią zgodą. Narzędzia analityczne nie rejestrują z kolei żadnych obszarów naszej witryny internetowej, w których wymagane są dane osobowe (np. kwestionariusz czy formularz kontaktowy). Podczas pierwszych odwiedzin naszej witryny Trials24 prosi o Państwa zgodę na wykorzystanie plików cookie i przetwarzanie danych osobowych. Mogą Państwo przeglądać tę zgodę i dostosować/odwołać ją w dowolnym momencie (zob. punkt F.4 poniżej). Ponadto, oprócz śledzenia korzystania z naszej strony internetowej, wyrażacie Państwo również zgodę na przekazywanie przez Trials24 Państwa danych usługodawcom w USA, gdzie nie ma poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE (patrz punkt E.4).

W związku z tym, iż spółka Celgene International II S.a.r.l. nie ma dostępu do Państwa danych, w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Trials24 GmbH.

A) Informacje ogólne

1. Zakres

W niniejszym dokumencie na temat ochrony danych my, Celgene International II S.a.r.l. i Trials24, wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi w przypadku, gdy:

 • odwiedzają Państwo naszą witrynę informacyjną pod adresem https://www.chorobacrohna-badanie.pl. Jest to witryna internetowa dla potencjalnych uczestników Programu badawczego YELLOWSTONE – programu mającego w celu zbadanie efektywności i tolerancji badanego leku na chorobę Leśniowskiego-Crohna;
 • wypełniają Państwo kwestionariusz , zamieszczony w powyższej witrynie internetowej, który pomaga określić, czy spełniają Państwo kryteria udziału w badaniu klinicznym, a także gdy;
 • zdecydują się Państwo na pozostawienie swoich danych kontaktowych, co pozwala nam na przesyłanie Państwu dalszych informacji dotyczących ewentualnego Państwa udziału w Programie badawczym YELLOWSTONE.

Ponadto informujemy o Państwa prawach wynikających z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz o wykorzystaniu tzw. „plików cookie”.

Niniejszy dokument nie dotyczy udziału w samym Programie badawczym YELLOWSTONE i związanego z nim przetwarzania danych przez ośrodki badań klinicznych. Jeśli później zdecydują się Państwo wziąć udział w tym programie badania, otrzymają Państwo odrębne, wyczerpujące informacje na ten temat od ośrodka badań klinicznych i udzielą Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane kontaktowe

My, dwie spółki wymienione poniżej, jesteśmy podmiotami odpowiedzialnymi w rozumieniu RODO – występujemy jako podmioty współodpowiedzialne w rozumieniu art. 26 RODO:

Trials24 GmbH
Denninger Str. 30
81679 Monachium, Niemcy
E-mail: info@trials24.com
Telefon: +49 89 21537 4990
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Trials 24 GmbH: datenschutz@trials24.com

oraz

Celgene International II S.a.r.l. 
Inspektor ochrony danych
Bristol Myers Squibb
Engineering Building
Cruiserath Drive
Mulhuddart
Dublin 15
Irlandia
E-mail: EUDPO@bms.com

3. Współadministrowanie danymi przez Trials24 GmbH i Celgene International II S.a.r.l.

Spółki Trials24 GmbH i Celgene International II S.a.r.l. określiły w umowie, zgodnie z wymogami RODO, że w relacjach między naszymi spółkami spółka Trials24 GmbH będzie wyłącznie odpowiedzialna w świetle prawa ochrony danych za zbieranie i dalsze wykorzystywanie Państwa danych z kwestionariusza, jak również za kontakt z Państwem i, w razie konieczności, umówienie wizyty. Dotyczy to w szczególności wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa ochrony danych oraz Państwa praw przysługujących na mocy RODO.

W związku z tym, iż Celgene International II S.a.r.l.  nie ma dostępu do Państwa danych, centralnym punktem kontaktowym w celu korzystania z Państwa praw wynikających z RODO (zob. punkt J poniżej) jest Trials24 GmbH.

B) Kwestionariusz dotyczący potencjalnego udziału w badaniu

1. Rodzaj danych osobowych i cele ich wykorzystania

Spółka Celgene International II S.a.r.l., stanowiąca obecnie część podmiotu Bristol Myers Squibb, (zwanego dalej „BMS”) opracowuje badany sposób leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna. BMS jest sponsorem „Programu badawczego YELLOWSTONE”. Ten Program obejmuje badania kliniczne dotyczące efektywności i tolerancji badanego leku sponsora w ośrodkach badań klinicznych (np. szpitalach uniwersyteckich). Sponsor jest odpowiedzialny za badania kliniczne w zakresie inicjowania, organizowania i finansowania tych badań. Niniejsza witryna internetowa, utrzymywana i zarządzana przez Trials24, zawiera informacje o ww. programie badawczym oraz ma na celu znalezienie potencjalnych uczestników badania klinicznego dla tego programu.

a) Pytania dotyczące kwalifikowalności do programu badawczego (kwestionariusz)

Aby ustalić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w programie badawczym, mogą Państwo skorzystać z kwestionariusza. Kwestionariusz zamieszczony w witrynie internetowej jest zarówno anonimowy, jak i dobrowolny. Nie mają Państwo obowiązku podawać swojego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych.

Trials24 nie przechowuje również Państwa adresu IP. Adres IP to numer, który Państwa dostawca internetu przypisuje tymczasowo lub na stałe do Państwa komputera, smartfona lub innego urządzenia końcowego. W przypadku uzyskania pełnego adresu IP, w poszczególnych przypadkach możliwe byłoby zidentyfikowanie właściciela połączenia, na przykład za pomocą dodatkowych informacji od dostawcy dostępu do internetu. Kwestionariusz nie jest rejestrowany przez nasze narzędzia analityczne. Kwestionariusz jest zatem anonimowy i – oczywiście – dobrowolny.

b) Zgoda na kontakt i, jeśli dotyczy, przekazywanie danych do ośrodków badawczych

Jeśli kwalifikują się Państwo i są Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie badawczym, po wypełnieniu kwestionariusza mogą Państwo pozostawić swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Państwem w sprawie ewentualnego udziału w badaniu klinicznym. Pozwoli to Trials24 na dostarczenie Państwu dalszych informacji na temat programu, a ponadto mogą Państwo również omówić szczegóły ze swoim lekarzem. Co więcej, jeśli spełniają Państwo kryteria udziału w badaniu klinicznym, są Państwo zainteresowani uczestnictwem i pozostawili Państwo swoje dane kontaktowe, potrzebujemy Państwa zezwolenia na przekazywanie Państwa danych odpowiednim ośrodkom badawczym oraz na informowanie Trials24 (przez ośrodek badawczy) o tym, czy umówili Państwo wizytę i wzięli udział w badaniu klinicznym. Odpowiednia zgoda online brzmi następująco:

Zgoda na przetwarzanie danych – kontakt w sprawie ewentualnego udziału w Programie badawczym YELLOWSTONE

Udzielam Trials24 GmbH, Denninger Str. 30, 81679 Monachium, Niemcy, zgody na powiązanie moich danych kontaktowych podanych poniżej (imię i nazwisko, e-mail/telefon) z moimi odpowiedziami z kwestionariusza oraz na kontakt ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub kontakt telefoniczny (zgodnie z moim żądaniem). Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje dane o moim stanie zdrowia (choroba Leśniowskiego-Crohna).

Jedynym celem wykorzystywania moich danych kontaktowych jest przekazanie mi informacji o ewentualnym udziale w Programie badawczym YELLOWSTONE, który ma na celu opracowanie leczenia nowym badanym lekiem na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Mogę cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez Trials24 moich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Trials24 przy pomocy poniższych danych. Jeśli spełniam kryteria udziału w badaniu klinicznym i jestem zainteresowany(-a) uczestnictwem, Trials24 może również przekazywać moje dane kontaktowe i odpowiedzi odpowiedniemu ośrodkowi badawczemu (lista znajduje się tutaj) do celów mojego potencjalnego udziału w badaniu klinicznym. Przedmiotowy ośrodek może również informować Trials24 o tym, czy umówiłem(-am) wizytę i uczestniczyłem(-am) w badaniu klinicznym w celu pomiaru skuteczności wyszukiwania pacjentów przez Trials24.

Uwagi: Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami przy pomocy następujących danych:

Trials24 GmbH, Denninger Str. 30, 81679 Monachium, Niemcy, lub datenschutz@trials24.com. Udzielają Państwo zgody jedynie na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Trials24 w celu kontaktu z Państwem i współpracy z ośrodkiem badawczym – nie udzielają Państwo jeszcze zgody na udział w programie badawczym. W przypadku udziału w badaniu klinicznym otrzymają Państwo dalsze informacje od ośrodka badań klinicznych i zostanie Państwu dostarczone odrębne oświadczenie o udzieleniu zgody.

W przypadku braku Państwa zgody spółka Trials24 nie będzie mogła pomóc Państwu w umówieniu niewiążącej wizyty w ośrodku badań klinicznych. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z ośrodkiem badań klinicznych bezpośrednio lub skonsultować się ze swoim lekarzem.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody Trials24 poprosi następnie o podanie w formularzu online imienia i nazwiska oraz wybranej formy kontaktu (e-mail/telefon) oraz, odpowiednio, o podanie Państwa adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Trials24 prosi również o podanie Państwa kodu pocztowego, aby móc wybrać ośrodek badań klinicznych w Państwa okolicy.

2. Okres przechowywania

Trials24 usuwa Państwa dane z kwestionariusza 90 dni po zakończeniu programu badawczego. Jeśli wycofają Państwo zgodę, Trials24 usunie Państwa dane niezwłocznie.

3. Odbiorcy danych

W celu udostępnienia kwestionariusza Trials24 może również korzystać ze wsparcia dostawców usług technicznych, którzy przetwarzają Państwa dane zgodnie z naszymi poleceniami (tzw. „podmioty przetwarzające”). W celu przeprowadzenia kwestionariusza Trials24 GmbH korzysta obecnie z usług następujących podmiotów przetwarzających: Lamano GmbH & Co KG, Prenzlauer Allee 36G, 10405 Berlin.

4. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie kwestionariusza jest Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Formularz kontaktowy

Zapytania można wysyłać bezpośrednio do Trials24 GmbH, korzystając z formularza kontaktowego w witrynie internetowej i podając przy tym Trials24 swój adres e-mail. Nie muszą Państwo podawać imienia i nazwiska. Transmisja danych jest szyfrowana.

Trials24 wykorzystuje podane dane kontaktowe w celu przetworzenia Państwa zapytania, a udzieliwszy na nie odpowiedzi, usuwamy je po 90 dniach. W przypadku danych dotyczących udziału w badaniu klinicznym zastosowanie ma punkt B. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie stanowi prawnie uzasadniony interes związany z tym, iż Trials24 pragnie umożliwić Państwu szybki i bezpośredni kontakt z nami. W przypadku, gdy zapytanie zawierało dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, udzielają Państwo zgody w myśl art. 9 ust. 2 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie chcą Państwo udzielić zgody, prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu kontaktu, np. mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie „Kontakt”.

D) Integracja zewnętrznych czcionek (Adobe Typekit)

Trials24 korzysta z Adobe Typekit, usługi świadczonej przez firmę Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia; zwaną dalej „Adobe”), która zapewnia nam dostęp do biblioteki czcionek Adobe.

Trials24 nie umieszcza Adobe Typekit na stronach kwestionariusza ani w formularzu danych kontaktowych, zatem do Adobe nie są przesyłane żadne informacje.

Podczas integracji używanych przez nas czcionek Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe i pobrać stamtąd wymaganą czcionkę. Ponadto Adobe może przechowywać pliki cookie na Państwa komputerze. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych i przetwarzania danych oraz wykorzystywanych plików cookie można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe może przekazywać dane do krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, w jaki sposób firma Adobe utrzymuje odpowiedni stopień ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Adobe o ochronie prywatności na stronie https://www.adobe.com/privacy/policy.html („Czy Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników za granicę?”).

Podstawą prawną integracji Adobe Typekit są nasze prawnie uzasadnione interesy dotyczące szybkiego i efektywnego dostarczania stosownych czcionek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

E) Analiza i hosting witryny internetowej, przekazywanie danych do państw trzecich

1. Pliki dziennika serwera

Podczas wywołania pojedynczej strony witryny nasze serwery internetowe zapisują w pliku dziennika adres (URL) wywołanej strony, datę i godzinę wywołania, wszelkie komunikaty o błędach oraz, jeśli dotyczy, informację o systemie operacyjnym i oprogramowaniu przeglądarki Państwa urządzenia końcowego, jak również witrynę internetową, z której przeszli Państwo do naszej strony.

Przychodzący adres IP jest przechowywany przez nasze serwery przez jeden tydzień, a następnie nieodwołalnie usuwany z pliku dziennika. Nie dotyczy to kwestionariusza (zob. punkt B1a). HW tym przypadku przychodzący adres IP nie jest przechowywany.

Dane z pliku dziennika są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności naszych usług (np. analizy błędów, zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem). W zakresie, w jakim w poszczególnych przypadkach dane dziennika kwalifikują się jako dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych pliku dziennika są nasze wyżej wymienione prawnie uzasadnione interesy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Hosting

W zakresie hostingu witryny internetowej (z wyłączeniem kwestionariuszy) Trials24 korzysta z usług RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster, Niemcy, jako naszego podmiotu przetwarzającego.

3. Google Analytics (analiza sposobu korzystania z witryny internetowej)

Jeśli udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych Trials24 będzie korzystać z usługi „Google Analytics” firmy Google jako narzędzia analitycznego w celu rejestrowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej, przy zastosowaniu pseudonimizacji. Robimy to, aby dokonywać anonimowej ewaluacji i w oparciu o nią projektować naszą witrynę internetową.

Google Analytics wykorzystuje w tym celu pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Czas istnienia pliku cookie wynosi 3 miesiące. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookie znajdują się w punkcie F.

Jeśli udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych, tym samym zgadzają się Państwo na przekazywanie swoich danych do Google w USA. Szczegółowe informacje na temat Państwa zgody w tym zakresie znajdują się w punkcie F.4.

Trials24 nie integruje Usługi Google Analytics na stronach kwestionariusza i formularza danych kontaktowych, zatem Google nie będzie mieć dostępu do informacji w tym zakresie.

Tutaj mogą Państwo przeglądać status swojej zgody i zmienić go w dowolnym momencie:

Viewing Your Cookie Settings

Google Analytics to narzędzie analityczne firmy Google LLC w USA (Google).

Świadcząc usługę Google Analytics, Google działa jako nasz podmiot przetwarzający.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych w Google, prosimy zapoznać się z Informacjami o ochronie danych Google.

Za pomocą Google Analytics rejestrujemy, kiedy i które strony naszej witryny internetowej Państwo wywołują, Państwa przybliżoną lokalizację, jak również dane dotyczące używanego urządzenia (np. rodzaj urządzenia, system operacyjny lub rozdzielczość ekranu). Dane te są przetwarzane z zastosowaniem pseudonimizacji, tzn. nie można ich bezpośrednio z Państwem powiązać. Dane osobowe, takie jak Państwa adres e-mail lub imię i nazwisko, nie są zatem wiązane z Państwa zachowaniem, jako użytkownika.

W naszej witrynie internetowej aktywowana została anonimizacja adresu IP, tak aby w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym firma Google skracała uprzednio adres IP użytkownika. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu ewaluacji sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz, w stosownych przypadkach, świadczenia na naszą rzecz jako operatorów witryny innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu.

Państwa dane zebrane w ramach Google Analytics zostaną usunięte po 14 miesiącach.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

4. Zgoda na przekazywanie danych do „niezapewniających bezpieczeństwa” państw trzecich

Trials24 potrzebuje Państwa zgody – która może zostać w każdej chwili odwołana – na przekazywanie Państwa danych firmom z „niezapewniających bezpieczeństwa” krajów spoza UE. „Niezapewniający bezpieczeństwa” oznacza, że nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej określająca dany kraj spoza UE jako zapewniający bezpieczeństwo danych. Nie podjęto żadnych wystarczających środków (np. porozumień umownych) w celu zrekompensowania tego braku. Porozumienia Umowne istnieją, jednak w takich „niezapewniających bezpieczeństwa” państwach nie są one w pełni możliwe do wyegzekwowania.

Przedmiotowe firmy lub państwa zostały wymienione w punkcie F.3.

Tam mogą Państwo dostosować swoje zgody dotyczące plików cookie i prywatności.

(Aby wycofać zgodę na przekazywanie danych do niezapewniających bezpieczeństwa państw trzecich, prosimy odznaczyć wszystkie opcjonalne pola wyboru)

Udzielając zgody, wyraźnie zgadzają się Państwo na przekazywanie przez Trials24 danych do wyżej wymienionych firm w niezapewniających bezpieczeństwa państwach trzecich, w szczególności USA, akceptując jednocześnie ryzyko, o którym mowa poniżej.

Przetwarzanie danych w tych państwach odbywa się bez zapewnienia przestrzegania unijnych zasad ochrony danych dotyczących zgodności z prawem, rzetelnego przetwarzania, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości i ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. Ponadto Państwa prawa do informacji, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i sprzeciwu gwarantowane przez prawo UE mogą nie być możliwe do wyegzekwowania w tych państwach.

Praworządność (np. zasada proporcjonalności), poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności (np. prawo do ochrony danych osobowych) w danym państwie mogą nie spełniać standardów UE. Dotyczy to na przykład zasad w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa narodowego i prawa karnego, a także dostępu do danych osobowych i ich wykorzystywania przez organy publiczne. Może tam również występować niewystarczająca ochrona w przypadku dalszego przekazywania danych osobowych do innych niepewnych państw trzecich. W niepewnych państwach trzecich administracyjna lub sądowa możliwość egzekwowania Państwa praw może być ograniczona w porównaniu z UE.

Ponadto niezapewniające bezpieczeństwa państwa trzecie mogą nie posiadać organów nadzorujących ochronę danych porównywalnych z tymi występującymi w UE lub mogą nie być w stanie skutecznie działać. Organy w niezapewniających bezpieczeństwa państwach trzecich mogą nie posiadać wystarczających kompetencji w zakresie egzekwowania prawa oraz udzielania pomocy i porad osobom, których dane dotyczą, a organy nadzorcze mogą nie współpracować z organami w UE.

W szczególności w USA agencje rządowe mogą ponadto łatwiej i w szerszym zakresie uzyskiwać dostęp do danych, bez ograniczeń w postaci proporcjonalności i konieczności porównywalnych z tymi występującymi w UE. Co więcej, nie posiadając obywatelstwa USA, nie można egzekwować na drodze sądowej przestrzegania przez agencje rządowe wymogów dotyczących dostępu do danych.

F) Pliki cookie

Poniżej Trials24 wyjaśnia wykorzystywane przez Trials24 pliki cookie oraz sposób dostosowania zgody dotyczącej wykorzystania plików cookie i prywatności.

1. Wyjaśnienie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego i przesyłane do nas za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową.

Spółka Trials24 podzieliła wykorzystywane przez nią pliki cookie na dwie kategorie:

 • Niezbędne pliki cookie“ to pliki cookie, które są technicznie niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji witryny internetowej (np. kwestionariuszy).
 • Statystyczne pliki cookie“ to pliki cookie służące do rejestrowania, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej i jakich urządzeń końcowych używają, w celu dostosowania witryny do wymagań (np. dopasowanie treści do szczególnie często klikanych tematów, optymalizacja wyświetlania strony pod kątem wykorzystywanych urządzeń końcowych). Ta ewaluacja jest anonimowa lub odbywa się z zastosowaniem pseudonimizacji, tj. bez powiązania danych z np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub adresem pocztowym.

Za wyjątkiem niezbędnych plików cookie Trials24 umieszcza pliki cookie tylko za Państwa uprzednią zgodą.

„Własne pliki cookie” odnoszą się do plików cookie umieszczanych przez domenę wyświetlaną w wierszu adresu URL Państwa przeglądarki. Z kolei „pliki cookie stron trzecich” są umieszczane przez inne domeny. W dalszej części „sesja” odnosi się do sesji przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych związane z plikami cookie zostało opisane w niniejszej polityce prywatności.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak można nimi zarządzać lub jak je usunąć, prosimy o odwiedzenie strony https://www.allaboutcookies.org/ oraz sekcji pomocy Państwa przeglądarki. W ustawieniach przeglądarek takich, jak Internet Explorer, Safari, Firefox czy Chrome, można określić, które pliki cookie mają być akceptowane, a które odrzucane. To, gdzie dokładnie znajdują się te ustawienia, zależy od rodzaju używanej przeglądarki. Odpowiednie ustawienia znajdą Państwo w funkcji pomocy swojej przeglądarki.

2. Niezbędne pliki cookie

Podczas wypełniania kwestionariusza nasz serwer umieszcza na Państwa komputerze dwa pliki cookie:

Pierwszy plik cookie zawiera losowy kod i jest technicznie niezbędny, gdyż
umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu bądź przerwanie i kontynuowanie jego wypełniania. Ten plik cookie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki (tzw. „sesyjny plik cookie”).

Za pomocą drugiego pliku cookie Trials24 przechowuje Państwa ustawienia językowe. Ten plik cookie wygasa po 30 dniach.

3. Statystyczne pliki cookie

Przegląd wszystkich plików cookie może Państwo znaleźć tutaj:

Niezbędne

„Niezbędne pliki cookie” lub „konieczne pliki cookie” to pliki cookie, które są technicznie niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji witryny internetowej (np. logowanie).

Statystyczne

„Statystyczne pliki cookie” to pliki cookie służące do rejestrowania, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej i jakich urządzeń końcowych używają, co ma na celu dostosowanie witryny do wymagań (np. dopasowanie treści do szczególnie często klikanych tematów, optymalizacja wyświetlania strony pod kątem używanych urządzeń końcowych). Ta ewaluacja jest anonimowa lub odbywa się z zastosowaniem pseudonimizacji, tj. bez powiązania danych z np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub adresem pocztowym.

Google Analytics

NazwaGoogle Analytics
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
CelPlik cookie firmy Google do analizy witryny internetowej. Generuje dane statystyczne o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta z witryny internetowej.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl
Nazwa pliku cookie_ga,_gat,_gid
Czas działania pliku cookie2 lata

Google Tag Manager

NazwaGoogle Tag Manager
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
CelCookie by Google used to control advanced script and event handling.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Nazwa pliku cookie_ga,_gat,_gid
Czas działania pliku cookie2 Years

4. Dostosowanie zgody dotyczącej wykorzystania plików cookie i prywatności

Podczas pierwszych odwiedzin naszej witryny internetowej spółka Trials24 poprosiła Państwa o określone zgody dotyczące wykorzystania plików cookie i prywatności. Zgody są dobrowolne i mogą je Państwo w każdej chwili odwołać.

Tutaj mogą Państwo przeglądać i dostosować swoją zgodę dotyczącą wykorzystania plików cookie i prywatności:
View Cookie Settings

Państwa osobisty identyfikator użytkownika:

Państwa osobista historia zgód:

04.Jan.2022Wersja 1.0Zgody

G) Wykorzystywany system CRM

Trials24 korzysta z usługi Salesforce dostawcy salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy. Salesforce to system do zarządzania relacjami z klientami (system CRM). Salesforce jest naszym podmiotem przetwarzającym i przetwarza dane zgodnie z naszymi specyfikacjami. Dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach w Unii Europejskiej. Salesforce przechowuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, odpowiedzi na pytania udzielone w kwestionariuszu, dokumentacja zapytań oraz dane wymieniane z ośrodkami badawczymi. Dane te są wykorzystywane w celu przekazywania Państwu informacji na temat badania klinicznego oraz umożliwienia Państwu odwiedzenia ośrodka badawczego, jeśli są Państwo zainteresowani. Salesforce służy również do wymiany danych z ośrodkami badawczymi. Państwa dane zostaną usunięte 90 dni po zakończeniu badania klinicznego. Jeśli wycofają Państwo zgodę, Trials24 usunie Państwa dane niezwłocznie.

Informacje na temat ochrony danych przez dostawcę można znaleźć pod adresem https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

H) Wykorzystywane narzędzie do planowania

Gdy spółka Trials24 umawia się z Państwem na rozmowę telefoniczną w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących Państwa pytań, do ustalenia terminu tej rozmowy korzysta z narzędzia online. Rozmowa ma na celu udzielenie wyjaśnień dotyczących Państwa pytań drogą telefoniczną – nie chodzi o wizytę w ośrodku badań klinicznych.

Jeśli nie chcą Państwo, aby spółka Trials24 korzystała z narzędzia online w celu umawiania rozmów, prosimy poinformować nas o tym wcześniej, np. w naszej korespondencji mailowej z Państwem.

W związku z rozmową Trials24 rejestruje dostępne terminy, umówiony termin rozmowy, w tym temat rozmowy, a także Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail i numer telefonu) oraz, jeśli dotyczy, akceptację oraz anulowanie przez Państwa terminu rozmowy.  Rozmowa nie będzie wskazywać na to, że chcą Państwo wziąć udział w badaniu klinicznym; Trials24 wybierze neutralny temat (np. „Wyjaśnienie pytań dotyczących udziału w badaniu klinicznym”).

Trials24 wykorzystuje te dane, aby jak najszybciej i jak najefektywniej umówić się z Państwem na wspólny termin rozmowy telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie są nasze prawnie uzasadnione interesy, o których mowa powyżej.

Trials24 usuwa dane dotyczące rozmowy nie później niż 60 dni po rozmowie.

W zakresie świadczenia usługi umawiania terminów online Trials24 korzysta z narzędzia „Calendly” firmy Calendly, LLC z siedzibą w Atlancie/USA, która przetwarza dane w określonym celu zgodnie z naszymi poleceniami. Aby zapewnić określony stopień ochrony danych, zawarliśmy z Calendly umowę zgodnie ze Standardowymi klauzulami umownymi UE, które można znaleźć pod adresem https://calendly.com/pages/dpa lub otrzymać od nas na żądanie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w Calendly można znaleźć na stronie https://calendly.com/pages/privacy.

Adres IP: Adres IP to numer, który Państwa dostawca internetu przypisuje tymczasowo lub na stałe do Państwa urządzenia końcowego. Posiadając kompletny adres IP, w poszczególnych przypadkach możliwe jest zidentyfikowanie właściciela połączenia, na przykład za pomocą dodatkowych informacji od dostawcy internetu.

Podmioty przetwarzające: Są to dostawcy usług technicznych, którzy przetwarzają dla nas dane osobowe w określonym celu i zgodnie z naszymi specyfikacjami. W celu zapewnienia ochrony danych spółka Trials24 zawarła z podmiotami przetwarzającymi porozumienia umowne, zgodnie z wymogami RODO.

2. Podstawy prawne

RODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy pozwala na to podstawa prawna. Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa o podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych.

Poniżej wyjaśniamy terminy używane przy powoływaniu podstaw prawnych.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Przeznaczenie
Zgoda

Wyjaśnienie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane, jeśli udzielili nam Państwo zgody i w zakresie, w jakim jej Państwo udzielili.

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO ustanawia wyjątek od ogólnego zakazu przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia wynikającego z art. 9 ust. 1 RODO, w związku z czym przepis ten stanowi podstawę przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia..

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przeznaczenie
prawnie uzasadnione interesy

Wyjaśnienie
Zgodnie z tą podstawą prawną możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a Państwa sprzeczne interesy nie są wobec nich nadrzędne.

J) Państwa prawa przysługujące na mocy RODO

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do poinformowania o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO. Wyjaśniamy te prawa poniżej. Prawa te przysługują Państwu zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich przepisach o ochronie danych. Z poniższego opisu nie wynika przyznanie Państwu jakichkolwiek dalszych praw.

W związku z tym, iż spółka Celgene International II S.a.r.l. nie ma dostępu do Państwa danych, w celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z Trials24 GmbH:

Trials24 GmbH
Denninger Str. 30
81679 Monachium, Niemcy
Telefon: +49 89 21537 4990
E-mail: info@trials24.com

1. Uzyskanie dostępu do danych lub ich kopii

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe; jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

2. Sprostowanie danych

Zgodnie z art. 16 RODO, mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego poprawienia wszelkich dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz, w razie potrzeby – uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych.

3. Usuwanie danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące Państwa dane osobowe, pod warunkiem, że występuje jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np. gdy dane nie są już wymagane do realizowanych celów.

4. Ograniczenie przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie (zablokowanie danych), jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO.

5. Przenoszenie danych

Zgodnie z art. 20 RODO, pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mogą Państwo następnie przesłać te dane innym podmiotom lub, jeśli jest to technicznie możliwe, zażądać od nas ich przesłania.

6. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, niezależnie od innych środków administracyjnych lub sądowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO. Mogą Państwo dochodzić tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim UE w miejscu zamieszkania, pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Dane kontaktowe organów nadzorczych w Niemczech można znaleźć tutaj (strona w języku niemieckim).

7. Wycofanie (zgody)

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku wycofania Państwa zgody udzielonej powyżej, usuniemy Państwa dane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, które miało miejsce do chwili skorzystania przez Państwa z tego prawa.

8) Sprzeciw wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które realizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Nie będziemy już wówczas przetwarzać tych danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy wysunięciu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 21 RODO).